КОАТУУ

Доступ до Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) з Національного порталу відкритих даних. Оновлюється по мірі оновлення на порталі відкритих даних.

КОАТУУ складається з кодів та назв усіх адміністративно-територіальних об’єктів України, які згруповані за ознаками територіальної спільності, історичних, економічних, географічних, етнічних і культурних особливостей.

Уся множина об’єктів класифікації розподілена за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю на чотири рівні ієрархічної класифікації. До кожного рівня класифікації входять об’єкти, що підпорядковані об’єктам попереднього рівня.

Схема даних

id:

рядок

Код КОАТУУ.

firstLevel:

рядок

Перелік об’єктів адміністративно-територіального устрою, що належать до першого рівня класифікації.

secondLevel:

рядок

Перелік об’єктів адміністративно-територіального устрою, що належать до другого рівня класифікації; є властивістю об’єктів першого рівня класифікації.

thirdLevel:

рядок

Перелік об’єктів адміністративно-територіального устрою, що належать до третього рівня класифікації; є властивістю об’єктів другого рівня класифікації.

fourthLevel:

рядок

Перелік об’єктів адміністративно-територіального устрою, що належать до четвертого рівня класифікації; є властивістю об’єктів третього рівня класифікації.