Прокурор

Точка входу «Прокурор» повертає інформацію стосовно працівників прокуратури України.

Загальна інформація

Інформація щодо працівників прокуратори. Оновлюється раз на місяць з даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Кількість прокурорів

GET-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/prosecutor повертає загальну кількість прокурорів в системі

GET /prosecutor HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{ "message": 6855 }

Отримання інформації про прокурорів

GET-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/prosecutor/:id повертає інормацію про прокурора за відповідною схемою даних . Де ``id` - це транслітерована комбінація регіону прокуратури та ПІБ прокурора.

GET /prosecutor/cholovskyi_vladyslav_mykolaiovych_zahalnoderzhavnyi HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{
 person: {
  source: 'Чоловський Владислав Миколайович',
  idName: 'Чоловський В. М.',
  fullName: 'Чоловський Владислав Миколайович',
  familyName: 'Чоловський',
  givenName: 'Владислав',
  additionalName: 'Миколайович',
  sex: 'чоловік',
  jobTitle: 'Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління Генеральної прокуратури України',
  worksFor: {
   source: 'Головна військова прокуратура',
   name: 'Головна військова прокуратура'
  }
 },
 procuracyRegion: 'Загальнодержавний',
 id: 'cholovskyi_vladyslav_mykolaiovych_zahalnoderzhavnyi',
 updatedAt: '2018-08-07T09:34:47.122Z'
}

Пошук прокурорів

POST-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/prosecutor/search дозволяє шукати прокурорів.

POST-запит має містити JSON з наступними змінними

query:

рядок

Перелік термінів для повнотекстового пошуку.

defaultOperator:
 

рядок

Приймає значення or або and, щоб шукати будь-який з термінів для повнотекстового пошуку або усі терміни.

filter:

об’єкт

Об’єкт, який містить перелік усіх пошукових фільтрів, встановлених користувачем.

sort:

об’єкт

Об’єкт, який визначає порядок сортування результатів.

from:

ціле число (integer)

Кількість об’єктів, яку необхідно пропустити (використовується для пагінації).

aggregation:

булеве значення

Якщо встановлено значення false, то в результаті буде отримано перелік прокурорів, які відповідають повнотекстовому запиту та фільтрам. Якщо встановлено значення true, то повертає перелік агрегацій для фасетного пошуку.

Фільтри

Кожен з фільтрів має бути об’єктом з певною назвою (поле, за яким відбувається фільтрація) та будуватися за схемою:

list:

масив рядків

Перелік точних значень термінів для фільтрації результату.

operator:

рядок

Приймає значення or або and, щоб у результат попадали сутності з будь-яким зі значень фільтру або усі значення фільтру.

Прокурорів можна фільтрувати за точними значеннями таких змінних:

 • worksFor - Організація, в якій працює
 • address.region - Область, в якій працює прокурор
 • sex - Стать прокурора

Приклад використання фільтру - «(1) Працівники Генеральної Прокуратури України, (2) що є жінками»:

...
{ "filter": {
 "sex": {
  "list": [
   "жінка"
  ],
  "operator": "or"
 },
 "worksFor": {
  "list": [
   "Генеральна Прокуратура України"
  ],
  "operator": "or"
 }
}
...

Сортування

Для прокурорів дозволено сортування за повним іменем (person.fullName.sort). Якщо змінна sort у запиті має значення {}, то сортування відбуватиметься за релевантністю.

Приклад сортування за повним іменем:

...
"sort": {
 "person.fullName.sort": { "order": "desc" }
}
...

Агрегація

Для прокурорів передбачено агрегацію за такими змінними:

 • Місце роботи
 • Область прокуратури
 • Стать прокурора

Агрегації розраховуються автоматично для усіх змінних, для яких встановлено фільтр. Якщо необхідно отримати агрегацію без фільтрації, то необхідно задати «пустий» фільтр таким чином:

...
"filter": {
 "sex": {
  "list": [],
  "operator": "or"
 }
}
...

Приклад повного запиту та відповіді

POST /arbitrage/search HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{
 "query": "",
 "defaultOperator": "or",
 "filter": {
  "fullName": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "sex": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "address.region": {
   "list": [
    "місто Київ"
   ],
   "operator": "or"
  },
  "worksFor": {
   "list": [
    "Київська місцева прокуратура № 4 (Дніпровський район)"
   ],
   "operator": "or"
  }
 },
 "searchIndex": "prosecutor",
 "aggregation": true
}

{
 "aggs": {
  "worksFor": [],
  "compound": {},
  "sex": [
   {
    "key": "жінка",
    "doc_count": 28
   },
   {
    "key": "чоловік",
    "doc_count": 28
   }
  ],
  "address.region": []
 },
 "total": 56
}