Організація

Точка входу «Організація» повертає інформацію про юридичні особи України.

Загальна інформація

Інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, завантажена з Національного порталу відкритих даних.

Уся інформація щодо юридичних осіб оновлюється один раз на 1-2 тижні.

Кількість організацій

GET-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/organization повертає загальну кількість організацій в системі

GET /organization HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{ "message": 1605026 }

Отримання інформації про організації

GET-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/organization/:id повертає інормацію про організацію за відповідною схемою даних . Де ``id` - це код ЄДРПОУ організації.

GET /organization/34975289 HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{
 "legalName": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"АНАЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ\"",
 "name": "ТОВ \"АНАЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ\"",
 "identifier": {
  "scheme": "UA-EDR",
  "id": "34975289",
  "valid": true
 },
 "currentStatus": "зареєстровано",
 "kved": {
  "part": "0",
  "group": "87"
 },
 "full_kved": "51.87.0 Оптова торгівля іншими машинами та устаткованням",
 "address": {
  "source": "69068, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ 8 БЕРЕЗНЯ, будинок 32, квартира 179",
  "countryName": "Україна",
  "postalCode": "69068",
  "region": "Запорізька область",
  "district": "Шевченківський район",
  "locality": "місто Запоріжжя",
  "streetNumber": "32",
  "streetAddress": "вулиця 8 Березня, 32",
  "apartment": "179",
  "fullAddress": "69068, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця 8 Березня, 32"
 },
 "head": {
  "source": "ПАЛЬЧИК ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ",
  "idName": "Пальчик Д. В.",
  "fullName": "Пальчик Денис Вікторович",
  "familyName": "Пальчик",
  "givenName": "Денис",
  "additionalName": "Вікторович",
  "sex": "чоловік",
  "jobTitle": "Директор"
 },
 "founders": [
  {
   "source": "ПАЛЬЧИК ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 40000.00 грн.",
   "person": {
    "source": "ПАЛЬЧИК ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ",
    "idName": "Пальчик Д. В.",
    "fullName": "Пальчик Денис Вікторович",
    "familyName": "Пальчик",
    "givenName": "Денис",
    "additionalName": "Вікторович",
    "sex": "чоловік"
   },
   "amountOfFunds": 40000
  }
 ],
 "amountOfFunds": 40000,
 "numberOfFounders": 1,
 "updatedAt": "2018-08-06T20:54:27.833Z"
}

Пошук організацій

POST-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/organization/search дозволяє шукати організації.

POST-запит має містити JSON з наступними змінними

query:

рядок

Перелік термінів для повнотекстового пошуку.

defaultOperator:
 

рядок

Приймає значення or або and, щоб шукати будь-який з термінів для повнотекстового пошуку або усі терміни.

filter:

об’єкт

Об’єкт, який містить перелік усіх пошукових фільтрів, встановлених користувачем.

sort:

об’єкт

Об’єкт, який визначає порядок сортування результатів.

from:

ціле число (integer)

Кількість об’єктів, яку необхідно пропустити (використовується для пагінації).

aggregation:

булеве значення

Якщо встановлено значення false, то в результаті буде отримано перелік організацій, які відповідають повнотекстовому запиту та фільтрам. Якщо встановлено значення true, то повертає перелік агрегацій для фасетного пошуку.

Фільтри

Кожен з фільтрів має бути об’єктом з певною назвою (поле, за яким відбувається фільтрація) та будуватися за схемою:

list:

масив рядків

Перелік точних значень термінів для фільтрації результату.

operator:

рядок

Приймає значення or або and, щоб у результат попадали сутності з будь-яким зі значень фільтру або усі значення фільтру.

Організації можна фільтрувати за точними значеннями таких змінних:

 • currentStatus - Поточний статус організації
 • fullKved - Повний КВЕД організації
 • kved.part - Розділ КВЕД організації
 • kved.group - Група КВЕД організації
 • address.region - Область організації
 • address.district - Район або район у місті організації
 • address.locality - Населений пункт організації
 • address.fullAddress - Повна адреса організації
 • head.fullName - ПІБ керівника організації
 • head.sex - Стать керівника організації
 • founder.fullName - ПІБ засновника організації
 • founder.sex - Стать засновника організації
 • founder.organization - Назва організації-засновника

Організації можна фільтрувати за діапазонами значень таких змінних (для таких фільтрів вказується діапазон зі змінними from та to):

 • amountOfFunds - Розмір статутного фонду

Приклад використання фільтру - «(1) Зареєстровані (2) в місті Одеса організації (3) зі статутним капіталом до 1000 грн., (4) які працюють у неспеціалізованій оптовій торгівлі»:

...
{"filter": {
 "currentStatus": {
  "list": [
   "зареєстровано"
  ],
  "operator": "or"
 },
 "fullKved": {
  "list": [
   "46.90 Неспеціалізована оптова торгівля"
  ],
  "operator": "or"
 },
 "address.locality": {
  "list": [
   "місто Одеса"
  ],
  "operator": "or"
 },
 "amountOfFunds": {
  "list": [
   {
    "from": 0.001,
    "to": 1000
   }
  ]
 }
}
...

Агрегація

Для організацій передбачено агрегацію за такими змінними:

 • КВЕД
 • Область організації
 • Населений пункт організації
 • Район або район у місті організації
 • Керівник організації
 • Стать керівника організації
 • Статуний фонд
 • Поточний статус

Агрегації розраховуються автоматично для усіх змінних, для яких встановлено фільтр. Якщо необхідно отримати агрегацію без фільтрації, то необхідно задати «пустий» фільтр таким чином:

...
"filter": {
 "amountOfFunds": {
  "list": [],
  "operator": "or"
 }
}
...

Приклад повного запиту та відповіді

POST /organization/search HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{
 "query": "",
 "defaultOperator": "or",
 "filter": {
  "identifier": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "currentStatus": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "fullKved": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "kved.part": {
   "list": [],
   "operator": "or",
   "type": "object"
  },
  "kved.group": {
   "list": [],
   "operator": "or",
   "type": "object"
  },
  "address.region": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "address.district": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "address.locality": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "address.fullAddress": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "head.fullName": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "head.familyName": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "head.givenName": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "head.additionalName": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "head.sex": {
   "list": [
    "жінка"
   ],
   "operator": "or"
  },
  "founder.fullName": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "founder.familyName": {
   "list": [],
   "operator": "and"
  },
  "founder.givenName": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "founder.additionalName": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "founder.sex": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "founder.organization": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "amountOfFunds": {
   "list": [
    {
     "key": "Від 1 млрд. грн.",
     "from": 1000000000.001,
     "doc_count": 21
    }
   ]
  }
 },
 "sort": {},
 "searchIndex": "organization",
 "from": 0,
 "aggregation": false
}

{
 "total": 22,
 "items": [
  {
   "legalName": "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО \"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД \"ОРЕГОН\"",
   "head": {
    "fullName": "Карамаркова Юлія Юріївна"
   },
   "identifier": {
    "id": "40162043"
   },
   "amountOfFunds": 1000000000,
   "address": {
    "streetAddress": "вулиця Велика Житомирська, 6/11",
    "district": "Шевченківський район",
    "locality": "місто Київ",
    "region": "місто Київ",
    "apartment": "307"
   },
   "currentStatus": "зареєстровано",
   "name": "АТ \"ОРЕГОН\"",
   "founders": [
    {
     "person": {
      "fullName": "Шевченко Світлана"
     }
    }
   ],
   "full_kved": "64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти"
  },
  {
   "legalName": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ІНТЕР-ТРЕЙД\"",
   "head": {
    "fullName": "Шатілова Ганна Валеріївна"
   },
   "identifier": {
    "id": "33072192"
   },
   "amountOfFunds": 18000000000,
   "address": {
    "streetAddress": "ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ЦВЕТАЄВА, 3",
    "district": "Малиновський район",
    "locality": "місто Одеса",
    "region": "Одеська область",
    "apartment": "корпус 5"
   },
   "currentStatus": "зареєстровано",
   "name": "ТОВ \"ІНТЕР-ТРЕЙД\"",
   "founders": [
    {
     "person": {
      "fullName": "Шатілова Ганна Валеріївна"
     }
    },
    {
     "person": {
      "fullName": "Шепелєв Сергій Олександрович"
     }
    },
    {
     "person": {
      "fullName": "Червоненко Ігор Анатолійович"
     }
    },
    {
     "person": {
      "fullName": "Снєтков Володимир Костянтинович"
     }
    },
    {
     "person": {
      "fullName": "Музика Дар'я Ігорівна"
     }
    },
    {
     "person": {
      "fullName": "Галата Ігор Романович"
     }
    },
    {
     "person": {
      "fullName": "Алташин Олег Миколайович"
     }
    },
    {
     "person": {
      "fullName": "Чернов Віталій Валерійович"
     }
    },
    {
     "person": {
      "fullName": "Снєтков Віталій Володимирович"
     }
    },
    {
     "person": {
      "fullName": "Іванов Вячеслав Анатолійович"
     }
    }
   ],
   "full_kved": "51.70 Інші види оптової торгівлі"
  },
  {
   "legalName": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"АВТОИНКОД\"",
   "head": {
    "fullName": "Карпіна Таісія Степанівна"
   },
   "identifier": {
    "id": "22450784"
   },
   "amountOfFunds": 1877680000,
   "address": {
    "streetAddress": "вулиця Троїцька, 24",
    "district": "Приморський район",
    "locality": "місто Одеса",
    "region": "Одеська область",
    "apartment": "13"
   },
   "currentStatus": "зареєстровано",
   "name": "ТОВ \"АВТОИНКОД\"",
   "founders": [
    {
     "person": {
      "fullName": "Карпіна Таісія Степанівна"
     }
    }
   ],
   "full_kved": "70.31.2 Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення"
  },
  {
   "legalName": "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО \"F & С RЕАLТY\"",
   "head": {
    "fullName": "Ловейкіна Тетяна Олександрівна"
   },
   "identifier": {
    "id": "23496142"
   },
   "amountOfFunds": 1183273125,
   "address": {
    "streetAddress": "ВУЛ.КІКВІДЗЕ, 18-А",
    "district": "Печерський район",
    "locality": "місто Київ",
    "region": "місто Київ"
   },
   "currentStatus": "зареєстровано",
   "name": "ПРАТ \"F & С RЕАLТY\"",
   "full_kved": "68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна"
  },
  {
   "legalName": "ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО \"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД \"РЕНТАЛ\"",
   "head": {
    "fullName": "Голубашенко Маріана Вікторівна"
   },
   "identifier": {
    "id": "38013498"
   },
   "amountOfFunds": 1100000000,
   "address": {
    "streetAddress": "бульвар Лесі Українки, 7-Б",
    "district": "Печерський район",
    "locality": "місто Київ",
    "region": "місто Київ",
    "apartment": "157"
   },
   "currentStatus": "зареєстровано",
   "name": "ПАТ \"ЗНВКІФ \"РЕНТАЛ\"",
   "full_kved": "64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти"
  },
  {
   "legalName": "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО \"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД \"ТРЕНД-КАПІТАЛ\"",
   "head": {
    "fullName": "Покінська Наталія Петрівна"
   },
   "identifier": {
    "id": "41150877"
   },
   "amountOfFunds": 2400000000,
   "address": {
    "streetAddress": "вулиця Фізкультури, 28Д",
    "district": "Голосіївський район",
    "locality": "місто Київ",
    "region": "місто Київ"
   },
   "currentStatus": "зареєстровано",
   "name": "АТ \"ЗНВКІФ \"ТРЕНД-КАПІТАЛ\"",
   "full_kved": "64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти"
  },
  {
   "legalName": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"АЛКИД-ТОРГ\"",
   "head": {
    "fullName": "Черновол Людмила Євгенівна"
   },
   "identifier": {
    "id": "37296197"
   },
   "amountOfFunds": 1000002000,
   "address": {
    "streetAddress": "вулиця Цусимська, 52",
    "district": "Калінінський район",
    "locality": "місто Донецьк",
    "region": "Донецька область"
   },
   "currentStatus": "зареєстровано",
   "name": "ТОВ \"АЛКИД-ТОРГ\"",
   "full_kved": "46.90 Неспеціалізована оптова торгівля"
  },
  {
   "legalName": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"МОНСАНТО ХОЛДИНГ УКРАЇНА\"",
   "head": {
    "fullName": "Озерова Лідія Володимирівна"
   },
   "identifier": {
    "id": "38260782"
   },
   "amountOfFunds": 4000000000,
   "address": {
    "streetAddress": "вулиця Володимирська, 101А",
    "district": "Голосіївський район",
    "locality": "місто Київ",
    "region": "місто Київ"
   },
   "currentStatus": "зареєстровано",
   "name": "ТОВ \"МОНСАНТО ХОЛДИНГ УКРАЇНА\"",
   "founders": [
    {
     "organization": {
      "source": "КОМПАНІЯ МОНСАНТО ГОЛЛАНДІЯ Б.В."
     }
    },
    {
     "organization": {
      "source": "КОМПАНІЯ МОНСАНТО ІНВЕСТ Б.В."
     }
    }
   ],
   "full_kved": "70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)"
  },
  {
   "legalName": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ГАЛЕРЕЯ Ф.К.А.У.\"",
   "head": {
    "fullName": "Корягіна Ганна Сергіївна"
   },
   "identifier": {
    "id": "35085093"
   },
   "amountOfFunds": 1375108444.61,
   "address": {
    "streetAddress": "проспект Степана Бандери, 15-А",
    "district": "Оболонський район",
    "locality": "місто Київ",
    "region": "місто Київ"
   },
   "currentStatus": "зареєстровано",
   "name": "ТОВ \"ГАЛЕРЕЯ Ф.К.А.У.\"",
   "full_kved": "68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна"
  },
  {
   "legalName": "ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО \"АЛЬФА-БАНК\"",
   "head": {
    "fullName": "Михайльо Вікторія Вікторівна"
   },
   "identifier": {
    "id": "23494714"
   },
   "amountOfFunds": 12179756466,
   "address": {
    "streetAddress": "вулиця Десятинна, 4/6",
    "district": "Шевченківський район",
    "locality": "місто Київ",
    "region": "місто Київ"
   },
   "currentStatus": "зареєстровано",
   "name": "ПАТ \"АЛЬФА-БАНК\"",
   "full_kved": "64.19 Інші види грошового посередництва"
  }
 ]
}