Нотаріус

Точка входу «Нотаріус» повертає інформацію стосовно нотаріусів України.

Загальна інформація

Інформація про нотаріусів з даних Єдиного реєстру нотаріусів Міністерства юстиції України, опублікованого на Національному порталі відкритих даних.

Уся інформація щодо юридичних осіб оновлюється один раз на 1-2 тижні.

Кількість нотаріусів

GET-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/notary повертає загальну кількість нотаріусів в системі

GET /notary HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{ "message": 6387 }

Отримання інформації про нотаріуса

GET-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/notary/:id повертає інормацію про нотаріуса за відповідною схемою даних `. Де id - номер свідоцтва нотаріуса.

GET /notary/743 HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{
 "person": {
  "source": "Полковнікова Тетяна Антонівна",
  "idName": "Полковнікова Т. А.",
  "fullName": "Полковнікова Тетяна Антонівна",
  "familyName": "Полковнікова",
  "givenName": "Тетяна",
  "additionalName": "Антонівна",
  "sex": "жінка",
  "jobTitle": "Нотаріус",
  "worksFor": {
   "legalName": "БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА",
   "name": "БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА",
   "identifier": {
    "scheme": "UA-EDR",
    "id": "02884316",
    "valid": true
   },
   "currentStatus": "зареєстровано",
   "kved": {
    "part": "69",
    "group": "10"
   },
   "full_kved": "69.10 Діяльність у сфері права",
   "address": {
    "source": "09700, Київська обл., Богуславський район, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ МИКОЛАЇВСЬКА, будинок 28",
    "countryName": "Україна",
    "postalCode": "09701",
    "region": "Київська область",
    "district": "Богуславський район",
    "locality": "місто Богуслав",
    "streetNumber": "28",
    "streetAddress": "вулиця Миколаївська, 28",
    "fullAddress": "09701, Київська область, Богуславський район, місто Богуслав, вулиця Миколаївська, 28"
   },
   "head": {
    "source": "ПОЛКОВНІКОВА ТЕТЯНА АНТОНІВНА",
    "idName": "Полковнікова Т. А.",
    "fullName": "Полковнікова Тетяна Антонівна",
    "familyName": "Полковнікова",
    "givenName": "Тетяна",
    "additionalName": "Антонівна",
    "sex": "жінка",
    "jobTitle": "Директор"
   },
   "updatedAt": "2018-08-06T20:54:27.833Z"
  }
 },
 "certificateNumber": "743",
 "phones": [
  "+38 (045) 615 11 95"
 ],
 "address": {
  "source": "Київська обл., Богуславський р., м. Богуслав, 09700, вул. Миколаївська, 28, (04561) 5-11-95",
  "countryName": "Україна",
  "postalCode": "09701",
  "region": "Київська область",
  "district": "Богуславський район",
  "locality": "місто Богуслав",
  "streetNumber": "28",
  "streetAddress": "вулиця Миколаївська, 28",
  "fullAddress": "09701, Київська область, Богуславський район, місто Богуслав, вулиця Миколаївська, 28"
 },
 "updatedAt": "2018-02-22T00:00:00.000Z"
}

Пошук нотаріусів

POST-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/notary/search дозволяє шукати нотаріусів.

POST-запит має містити JSON з наступними змінними

query:

рядок

Перелік термінів для повнотекстового пошуку.

defaultOperator:
 

рядок

Приймає значення or або and, щоб шукати будь-який з термінів для повнотекстового пошуку або усі терміни.

filter:

об’єкт

Об’єкт, який містить перелік усіх пошукових фільтрів, встановлених користувачем.

sort:

об’єкт

Об’єкт, який визначає порядок сортування результатів.

from:

ціле число (integer)

Кількість об’єктів, яку необхідно пропустити (використовується для пагінації).

aggregation:

булеве значення

Якщо встановлено значення false, то в результаті буде отримано перелік нотаріусів, які відповідають повнотекстовому запиту та фільтрам. Якщо встановлено значення true, то повертає перелік агрегацій для фасетного пошуку.

Фільтри

Кожен з фільтрів має бути об’єктом з певною назвою (поле, за яким відбувається фільтрація) та будуватися за схемою:

list:

масив рядків

Перелік точних значень термінів для фільтрації результату.

operator:

рядок

Приймає значення or або and, щоб у результат попадали сутності з будь-яким зі значень фільтру або усі значення фільтру.

Нотаріусів можна фільтрувати за точними значеннями таких змінних:

 • certificateNumber - Номер свідоцтва нотаріуса
 • sex - Стать нотаріуса
 • address.region - Область, в якій працює нотаріус
 • address.district - Район або район у місті, в якому працює нотаріус
 • address.locality - Населений пункт, в якому працює нотаріус
 • address.fullAddress - Повна адреса, за якою працює нотаріус
 • worksFor - Повна назва організації, в якій працює нотаріус

Приклад використання фільтру - «(1) Нотаріуси-жінки, (2) які працюють у Києво-Святошинському районі»:

...
{"filter": {
 "sex": {
  "list": [
   "жінка"
  ],
  "operator": "or"
 },
 "address.district": {
  "list": [
   "Києво-Святошинський район"
  ],
  "operator": "or"
 }
}
...

Сортування

Для нотаріусів дозволено сортування за повним іменем. Якщо змінна sort у запиті має значення {}, то сортування відбуватиметься за релевантністю.

Приклад сортування за повним іменем:

...
"sort": {
 "person.fullName.sort": { "order": "desc" }
}
...

Агрегація

Для нотаріусів передбачено агрегацію за такими змінними:

 • Організація, в якій працює нотаріус
 • Область, де працює нотаріус
 • Населений, де працює нотаріус
 • Район або район у місті, де працює нотаріус
 • Стать нотаріуса

Агрегації розраховуються автоматично для усіх змінних, для яких встановлено фільтр. Якщо необхідно отримати агрегацію без фільтрації, то необхідно задати «пустий» фільтр таким чином:

...
"filter": {
 "worksFor": {
  "list": [],
  "operator": "or"
 }
}
...

Приклад повного запиту та відповіді

POST /notary/search HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{
 "query": "",
 "defaultOperator": "or",
 "filter": {
  "fullName": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "sex": {
   "list": [
    "жінка"
   ],
   "operator": "or"
  },
  "address.region": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "address.district": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "address.locality": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "address.fullAddress": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "certificateNumber": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "worksFor": {
   "list": [
    "ОБУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА"
   ],
   "operator": "or"
  }
 },
 "sort": {
  "person.fullName.sort": {
   "order": "asc"
  }
 },
 "searchIndex": "notary",
 "from": 0,
 "aggregation": false
}

{
 "total": 39,
 "items": [
  {
   "address": {
    "streetAddress": "вулиця Галицька, 40",
    "district": "Рогатинський район",
    "locality": "місто Рогатин",
    "region": "Івано-Франківська область"
   },
   "certificateNumber": "3423",
   "person": {
    "worksFor": {
     "legalName": "ОБУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА"
    },
    "jobTitle": "Нотаріус",
    "fullName": "Андрейків Тетяна Володимирівна"
   }
  },
  {
   "address": {
    "streetAddress": "вулиця Шевченка, 70",
    "district": "Снятинський район",
    "locality": "місто Снятин",
    "region": "Івано-Франківська область"
   },
   "certificateNumber": "2705",
   "person": {
    "worksFor": {
     "legalName": "ПЕРША МАКІЇВСЬКА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА"
    },
    "jobTitle": "Нотаріус",
    "fullName": "Білоконь Катерина Семенівна"
   }
  },
  {
   "address": {
    "streetAddress": "вулиця 28 Червня, 125",
    "district": "Ренійський район",
    "locality": "місто Рені",
    "region": "Одеська область"
   },
   "certificateNumber": "4670",
   "person": {
    "worksFor": {
     "legalName": "ОБУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА"
    },
    "jobTitle": "Нотаріус",
    "fullName": "Букатич Евеліна Валеріївна"
   }
  },
  {
   "address": {
    "streetAddress": "вулиця Миру, 32",
    "district": "Сновський район",
    "locality": "місто Сновськ",
    "region": "Чернігівська область"
   },
   "certificateNumber": "818",
   "person": {
    "worksFor": {
     "legalName": "ОБУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА"
    },
    "jobTitle": "Нотаріус",
    "fullName": "Васильченко Тетяна Петрівна"
   }
  },
  {
   "address": {
    "streetAddress": "вулиця Молодих Патріотів, 10 а",
    "district": "Якимівський район",
    "locality": "селище міського типу Якимівка",
    "region": "Запорізька область"
   },
   "certificateNumber": "1608",
   "person": {
    "worksFor": {
     "legalName": "ЯКИМІВСЬКА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА"
    },
    "jobTitle": "Нотаріус",
    "fullName": "Володіна Оксана Станіславівна"
   }
  },
  {
   "address": {
    "streetAddress": "вулиця Костіна, 19",
    "district": "Біляївський район",
    "locality": "місто Біляївка",
    "region": "Одеська область"
   },
   "certificateNumber": "7530",
   "person": {
    "worksFor": {
     "legalName": "ОБУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА"
    },
    "jobTitle": "Нотаріус",
    "fullName": "Грабовенко-Ворсуляк Діана Миколаївна"
   }
  },
  {
   "address": {
    "streetAddress": "вулиця Красна, 223а",
    "district": "Тарутинський район",
    "locality": "селище міського типу Тарутине",
    "region": "Одеська область"
   },
   "certificateNumber": "3611",
   "person": {
    "worksFor": {
     "legalName": "ОБУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА"
    },
    "jobTitle": "Нотаріус",
    "fullName": "Давидова Наталя Георгіївна"
   }
  },
  {
   "address": {
    "streetAddress": "вулиця Червона Площа",
    "district": "Семенівський район",
    "locality": "місто Семенівка",
    "region": "Чернігівська область"
   },
   "certificateNumber": "6109",
   "person": {
    "worksFor": {
     "legalName": "ОБУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА"
    },
    "jobTitle": "Нотаріус",
    "fullName": "Доля Наталія Миколаївна"
   }
  },
  {
   "address": {
    "streetAddress": "вулиця Леніна, 50",
    "district": "Срібнянський район",
    "locality": "селище міського типу Срібне",
    "region": "Чернігівська область"
   },
   "certificateNumber": "806",
   "person": {
    "worksFor": {
     "legalName": "ОБУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА"
    },
    "jobTitle": "Нотаріус",
    "fullName": "Домашенко Людмила Анатоліївна"
   }
  },
  {
   "address": {
    "streetAddress": "вулиця Осмомисла Я.",
    "district": "Галицький район",
    "locality": "місто Галич",
    "region": "Івано-Франківська область"
   },
   "certificateNumber": "5541",
   "person": {
    "worksFor": {
     "legalName": "ОБУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА"
    },
    "jobTitle": "Нотаріус",
    "fullName": "Кіщук Людмила Іванівна"
   }
  }
 ]
}