Авторизація користувача

Точка входу «Авторизація користувача» дозволяє отримати JWT токен, що ідентифікує користувача.

Авторизація та отримання токену

Для авторизації користувача та отримання JWT-токену необхідон зробити POST-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/login в тілі, якого мають бути вказані електронна пошта ("email") та пароль користувача (password). В результаті буде отримана відповідь

POST /login HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{ "token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJDb3VydE9uVGhlUGFsbSIsInN1YiI6IjVjMjVmYjZlNWNmNmFiMzhjZDZmZjE5NiIsInJvbGVzIjoiY2xpZW50IiwianRpIjoiYTBVM2hSd3lVd0RPWTRqWiIsImlhdCI6MTU0Nzg3MDU0MzA3NCwiZXhwIjoxNTQ3ODcxNDQzMDc0fQ.x5RLH-4bo5rHaT7bliOH_7esTuMxOdNuE0_IU3tX_fU",
  "user": {
    "email":"[usermail]",
    "roles":"client" }
  }
}

Токе має передаватися з кожним запитом в заголовку Authorization. В залежності від тарифного плана користувача або його окремих прав, система буде надавати у відповідь більше або менше інформації.

Зазаначений токен може бути декодовано за алгоритмом HS256. В тілі токена є значення exp, що визначає кінцевий термін дійсності токена. Зазвичай токен є дійсним 15 хвилин. Після цього токен має бути оновлений.


Оновлення токена

Для оновлення токена просто відправте GET-запит, який містить недійсний токен в заголовку Authorization, за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/login.

В тілі запиту буде повернено новий токен та оновлену інформацію щодо користувача.

ВАЖЛИВО! Не використовуйте для подовження дії токену процедуру авторизації (звернення до https://api.conp.com.ua/api/v1.0/login)!