Судовий експерт

Точка входу «Судовий експерт» повертає інформацію стосовно судових експертів України.

Загальна інформація

Інформація про судових експертів з даних Єдиного реєстру нотаріусів Міністерства юстиції України, опублікованого на Національному порталі відкритих даних.

Уся інформація щодо юридичних осіб оновлюється один раз на 1-2 тижні.

Кількість судових експертів

GET-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/courtexpert повертає загальну кількість судових експертів в системі

GET /courtexpert HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{ "message": 11118 }

Отримання інформації про судового експерта

GET-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/courtexpert/:id повертає інормацію про судового експерта за відповідною схемою даних . Де ``id` - це транслітерована комбінація дати видачі першого свідоцтва та прізвища та ініціалів експерта.

GET /courtexpert/2003_34_barchyshak_svitlana_petrivna HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{
 "person": {
  "source": "барчишак світлана петрівна",
  "idName": "Барчишак С. П.",
  "fullName": "Барчишак Світлана Петрівна",
  "familyName": "Барчишак",
  "givenName": "Світлана",
  "additionalName": "Петрівна",
  "sex": "жінка",
  "jobTitle": "Судовий експерт"
 },
 "phone": [
  "2 37 06"
 ],
 "documents": [
  {
   "certificateIssuer": "Експертно-кваліфікаційна комісія, Тернопільського ОБСМЕ",
   "certificateDate": "2003-08-04T00:00:00.000Z",
   "certificateDecisionNumber": "34",
   "speciality": {
    "specialityMeta": "moz",
    "specialityType": "Cудово-медична експертиза",
    "specialitySpecials": [
     "Судово-медична експертиза"
    ]
   }
  },
  {
   "certificateIssuer": "Експертно-кваліфікаційна комісія, Тернопільського ОБСМЕ",
   "certificateDate": "2005-12-16T00:00:00.000Z",
   "certificateDecisionNumber": "2",
   "expires": "2010-12-16T00:00:00.000Z",
   "speciality": {
    "specialityMeta": "moz",
    "specialityType": "Cудово-медична експертиза",
    "specialitySpecials": [
     "Судово-медична експертиза"
    ]
   }
  }
 ],
 "organization": {
  "address": {
   "source": "Тернопільська обл., Чортківський р-н, 48500, вул. Степана Бандери, 50",
   "countryName": "Україна",
   "postalCode": "48500",
   "region": "Тернопільська область",
   "district": "Чортківський район",
   "streetAddress": "вулиця Степана Бандери, 50",
   "fullAddress": "48500, Тернопільська область, Чортківський район, вулиця Степана Бандери, 50"
  },
  "name": "Тернопільське обласне бюро судово-медичної експертизи"
 },
 "updatedAt": "2018-08-07T08:52:25.989Z",
 "id": "2003_34_barchyshak_svitlana_petrivna"
}

Пошук судових експертів

POST-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/courtexpert/search дозволяє шукати судових експертів.

POST-запит має містити JSON з наступними змінними

query:

рядок

Перелік термінів для повнотекстового пошуку.

defaultOperator:
 

рядок

Приймає значення or або and, щоб шукати будь-який з термінів для повнотекстового пошуку або усі терміни.

filter:

об’єкт

Об’єкт, який містить перелік усіх пошукових фільтрів, встановлених користувачем.

sort:

об’єкт

Об’єкт, який визначає порядок сортування результатів.

from:

ціле число (integer)

Кількість об’єктів, яку необхідно пропустити (використовується для пагінації).

aggregation:

булеве значення

Якщо встановлено значення false, то в результаті буде отримано перелік судових експертів, які відповідають повнотекстовому запиту та фільтрам. Якщо встановлено значення true, то повертає перелік агрегацій для фасетного пошуку.

Фільтри

Кожен з фільтрів має бути об’єктом з певною назвою (поле, за яким відбувається фільтрація) та будуватися за схемою:

list:

масив рядків

Перелік точних значень термінів для фільтрації результату.

operator:

рядок

Приймає значення or або and, щоб у результат попадали сутності з будь-яким зі значень фільтру або усі значення фільтру.

Судових експертів можна фільтрувати за точними значеннями таких змінних:

 • address.region - Область, в якій працює судовий експерт
 • address.district - Район або район у місті, в якому працює судовий експерт
 • address.locality - Населений пункт, в якому працює судовий експерт
 • address.fullAddress - Повна адреса, за якою працює судовий експерт
 • specialityClass - Клас спеціалізації
 • specialityType - Тип спеціалізації
 • specialitySpecials - Спеціалізація

Судових експертів можна фільтрувати за діапазонами значень таких змінних (для таких фільтрів вказується діапазон зі змінними from та to):

 • certificateDate - Дата видачі свідоцтва судового експерта
 • expires - Дата закінчення дії свідоцтва судового експерта

Приклад використання фільтру - «(1) Судові експерти, які працюють в Київському НДІСЕ, (2) володіють криміналістичною експертизою (3) за спеціалізацією - технічна експертиза документів»:

...
{"filter": {
 "organization.name": {
  "list": [
   "Київський НДІСЕ"
  ],
  "operator": "or"
 },
 "specialityClass": {
  "list": [
   "I. Криміналістична експертиза"
  ],
  "operator": "or"
 },
 "specialityType": {
  "list": [
   "2. Технічна експертиза документів"
  ],
  "operator": "or"
 }
}
...

Сортування

Для судових експертів дозволено сортування за повним іменем. Якщо змінна sort у запиті має значення {}, то сортування відбуватиметься за релевантністю.

Приклад сортування за повним іменем:

...
"sort": {
 "person.fullName.sort": { "order": "desc" }
}
...

Агрегація

Для судових експертів передбачено агрегацію за такими змінними:

 • Організація, в якій працює судовий експерт
 • Клас експертизи
 • Вид експертизи
 • Спеціалізації
 • Область, де працює судовий експерт
 • Населений, де працює судовий експерт
 • Район або район у місті, де працює судовий експерт
 • Стать судового експерта

Агрегації розраховуються автоматично для усіх змінних, для яких встановлено фільтр. Якщо необхідно отримати агрегацію без фільтрації, то необхідно задати «пустий» фільтр таким чином:

...
"filter": {
 "address.region": {
  "list": [],
  "operator": "or"
 }
}
...

Приклад повного запиту та відповіді

POST /courtexpert/search HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{
 "query": "",
 "defaultOperator": "or",
 "filter": {
  "fullName": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "person.sex": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "organization.name": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "address.region": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "address.district": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "address.locality": {
   "list": [
    "місто Одеса"
   ],
   "operator": "or"
  },
  "certificateIssuer": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "certificateDate": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "expires": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "specialityClass": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "specialityType": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "specialitySpecials": {
   "list": [
    "Судово-медична гістологія",
    "Судово-медична експертиза"
   ],
   "operator": "and"
  }
 },
 "searchIndex": "courtexpert",
 "aggregation": true
}

{
 "aggs": {
  "address.locality": [],
  "compound": {},
  "address.district": [],
  "specialityType": [
   {
    "key": "Cудово-медична експертиза",
    "doc_count": 22
   }
  ],
  "address.region": [
   {
    "key": "Одеська область",
    "doc_count": 3
   }
  ],
  "specialitySpecials": [
   {
    "key": "Судово-медична криміналістика",
    "doc_count": 1
   }
  ],
  "specialityClass": [],
  "organization.name": [
   {
    "key": "Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи",
    "doc_count": 3
   }
  ]
 },
 "total": 3
}