Адвокат

Точка входу «Адвокат» повертає інформацію стосовно адвокатів України.

Загальна інформація

Інформація про адвокатів з даних Єдиного реєстру Адвокатів України, опублікованого на офіційному сайті Національної Асоціації Адвокатів України.

Уся інформація щодо юридичних осіб оновлюється один раз на 1-2 тижні.

Кількість адвокатів

GET-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/attorney повертає загальну кількість адвокатів в системі

GET /attorney HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{ "message": 44925 }

Отримання інформації про адвоката

GET-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/attorney/:id повертає інормацію про адвоката за відповідною схемою даних `. Де id - номер адвокатського свідоцтва.

GET /attorney/7820 HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{
 "id": "7820",
 "accountHolder": "Рада адвокатів Закарпатської області",
 "certificateNumber": "10",
 "certificateIssuer": "Закарпатська обласна КДКА",
 "certificateDate": null,
 "person": {
  "source": "Масяк Нінель Степанівна",
  "idName": "Масяк Н. С.",
  "fullName": "Масяк Нінель Степанівна",
  "familyName": "Масяк",
  "givenName": "Нінель",
  "additionalName": "Степанівна",
  "sex": "жінка",
  "jobTitle": "Адвокат"
 },
 "organization": {
  "address": {
   "source": "88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н., Ужгород, вул. Руська , буд. 25, квартира 2",
   "countryName": "Україна",
   "postalCode": "88000",
   "region": "Закарпатська область",
   "district": "Ужгородський район",
   "streetNumber": "25",
   "streetAddress": "вулиця Руська",
   "apartment": "2",
   "fullAddress": "88000, Закарпатська область, Ужгородський район, вулиця Руська, 2"
  },
  "phones": [],
  "email": "ninellems@gmail.com"
 },
 "workplace": {
  "source": "88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н., Ужгород, пл. Театральна, буд. 13",
  "countryName": "Україна",
  "postalCode": "88000",
  "region": "Закарпатська область",
  "district": "Ужгородський район",
  "streetNumber": "13",
  "streetAddress": "площа Театральна, 13",
  "fullAddress": "88000, Закарпатська область, місто Ужгород, площа Театральна, 13",
  "locality": "місто Ужгород"
 },
 "phone": [
  "+38 (050) 953 61 10"
 ],
 "email": [
  "ninellems@gmail.com"
 ],
 "updatedAt": "2018-08-07T17:56:28.574Z"
}

Пошук адвокатів

POST-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/attorney/search дозволяє шукати адвокатів.

POST-запит має містити JSON з наступними змінними

query:

рядок

Перелік термінів для повнотекстового пошуку.

defaultOperator:
 

рядок

Приймає значення or або and, щоб шукати будь-який з термінів для повнотекстового пошуку або усі терміни.

filter:

об’єкт

Об’єкт, який містить перелік усіх пошукових фільтрів, встановлених користувачем.

sort:

об’єкт

Об’єкт, який визначає порядок сортування результатів.

from:

ціле число (integer)

Кількість об’єктів, яку необхідно пропустити (використовується для пагінації).

aggregation:

булеве значення

Якщо встановлено значення false, то в результаті буде отримано перелік адвокатів, які відповідають повнотекстовому запиту та фільтрам. Якщо встановлено значення true, то повертає перелік агрегацій для фасетного пошуку.

Фільтри

Кожен з фільтрів має бути об’єктом з певною назвою (поле, за яким відбувається фільтрація) та будуватися за схемою:

list:

масив рядків

Перелік точних значень термінів для фільтрації результату.

operator:

рядок

Приймає значення or або and, щоб у результат попадали сутності з будь-яким зі значень фільтру або усі значення фільтру.

Адвокатів можна фільтрувати за точними значеннями таких змінних:

 • accountHolder - Назва організації, на обліку якої перебуває адвокат
 • certificateDate - Дата видачі свідоцтва на здійснення адвокатської діяльності
 • certificateIssuer - Назва органу, що видав свідоцтво на здійснення адвокатської діяльності
 • certificateNumber - Номер свідоцтва на здійснення адвокатської діяльності
 • sex - Стать адвоката
 • workplace.region - Область, в якій працює адвокат
 • workplace.district - Район або район у місті, в якому працює адвокат
 • workplace.locality - Населений пункт, в якому працює адвокат
 • workplace.fullAddress - Повна адреса, за якою працює адвокат
 • organization.name - Повна назва організації, в якій працює адвокат

Приклад використання фільтру - «(1) Адвокати, які облікуються у Раді адвокатіва Дніпропетровської області (2) та працюють у Донецькій області»:

...
{"filter": {
 "accountHolder": {
  "list": [
   "Рада адвокатів Дніпропетровської області"
  ],
  "operator": "or"
 },
 "workplace.region": {
  "list": [
   "Донецька область"
  ],
  "operator": "or"
 }
}
...

Сортування

Для адвокатів дозволено сортування за повним іменем (person.fullName.sort) та датою видачі свідоцтва (certificateDate). Якщо змінна sort у запиті має значення {}, то сортування відбуватиметься за релевантністю.

Приклад сортування за датою видачі свідоцтва:

...
"sort": {
 "certificateDate": { "order": "desc" }
}
...

Агрегація

Для суддів передбачено агрегацію за такими змінними:

 • Організація, в якій працює адвокат
 • Організація, в якій обліковується адвокат
 • Організація, яка видала адвокатське свідоцтво
 • Область, де працює адвокат
 • Населений, де працює адвокат
 • Район або район у місті, де працює адвокат
 • Стать адвоката

Агрегації розраховуються автоматично для усіх змінних, для яких встановлено фільтр. Якщо необхідно отримати агрегацію без фільтрації, то необхідно задати «пустий» фільтр таким чином:

...
"filter": {
 "certificateIssuer": {
  "list": [],
  "operator": "or"
 }
}
...

Приклад повного запиту та відповіді

POST /attorney/search HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{
 "query": "",
 "defaultOperator": "or",
 "filter": {
  "accountHolder": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "certificateDate": {
   "list": [],
   "operator": "or",
   "type": "object"
  },
  "certificateIssuer": {
   "list": [
    "Київська обласна КДКА"
   ],
   "operator": "or"
  },
  "certificateNumber": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "fullName": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "sex": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "workplace.region": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "workplace.district": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "workplace.locality": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "workplace.fullAddress": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "organization.name": {
   "list": [
    "Адвокатське обa'єднання: \"Юридична фірма \"ЕКВО\""
   ],
   "operator": "or"
  }
 },
 "sort": {
  "certificateDate": {
   "order": "desc"
  }
 },
 "searchIndex": "attorney",
 "from": 0,
 "aggregation": false
}

{
 "total": 4,
 "items": [
  {
   "accountHolder": "Рада адвокатів Київської області",
   "certificateDate": null,
   "certificateIssuer": "<strong>Київська обласна КДКА</strong>",
   "certificateNumber": "3854/10",
   "person": {
    "jobTitle": "Адвокат",
    "fullName": "Бєлоусов Павло Іванович"
   },
   "organization": {
    "name": "<strong>Адвокатське об'єднання: \"Юридична фірма \"ЕКВО\"</strong>"
   },
   "id": "26960",
   "workplace": {
    "streetAddress": "вулиця Бехтеревський, 4",
    "district": "Шевченківський район",
    "locality": "місто Київ",
    "region": "місто Київ",
    "apartment": "літера \"А\""
   }
  },
  {
   "accountHolder": "Рада адвокатів Київської області",
   "certificateDate": null,
   "certificateIssuer": "<strong>Київська обласна КДКА</strong>",
   "certificateNumber": "3855/10",
   "person": {
    "jobTitle": "Адвокат",
    "fullName": "Терещенко Олександр Сергійович"
   },
   "organization": {
    "name": "<strong>Адвокатське об'єднання: \"Юридична фірма \"ЕКВО\"</strong>"
   },
   "id": "30552",
   "workplace": {
    "streetAddress": "вулиця Бехтеревський, 4",
    "district": "Шевченківський район",
    "locality": "місто Київ",
    "region": "місто Київ",
    "apartment": "літера \"А\""
   }
  },
  {
   "accountHolder": "Рада адвокатів Київської області",
   "certificateDate": null,
   "certificateIssuer": "<strong>Київська обласна КДКА</strong>",
   "certificateNumber": "3497/10",
   "person": {
    "jobTitle": "Адвокат",
    "fullName": "Дрюк Наталія Олександрівна"
   },
   "organization": {
    "name": "<strong>Адвокатське об'єднання: \"Юридична фірма \"ЕКВО\"</strong>"
   },
   "id": "24710",
   "workplace": {
    "streetAddress": "вулиця Бехтеревський, 4",
    "district": "Шевченківський район",
    "locality": "місто Київ",
    "region": "місто Київ",
    "apartment": "літера \"А\""
   }
  },
  {
   "accountHolder": "Рада адвокатів Київської області",
   "certificateDate": null,
   "certificateIssuer": "<strong>Київська обласна КДКА</strong>",
   "certificateNumber": "2816/10",
   "person": {
    "jobTitle": "Адвокат",
    "fullName": "Мамуня Олександр Сергійович"
   },
   "organization": {
    "name": "<strong>Адвокатське об'єднання: \"Юридична фірма \"ЕКВО\"</strong>"
   },
   "id": "26197",
   "workplace": {
    "streetAddress": "вулиця Бехтеревський, 4",
    "district": "Шевченківський район",
    "locality": "місто Київ",
    "region": "місто Київ",
    "apartment": "літера \"А\""
   }
  }
 ]
}