Арбітражний керуючий

Точка входу «Арбітражний керуючий» повертає інформацію стосовно арбітражних керуючих України.

Загальна інформація

Інформація про арбітражних керуючих з даних Єдиного реєстру нотаріусів Міністерства юстиції України, опублікованого на Національному порталі відкритих даних.

Уся інформація щодо юридичних осіб оновлюється один раз на 1-2 тижні.

Кількість арбітражних керуючих

GET-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/arbitrage повертає загальну кількість арбітражних керуючих в системі

GET /arbitrage HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{ "message": 3155 }

Отримання інформації про арбітражного керуючого

GET-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/arbitrage/:id повертає інормацію про арбітражного керуючого за відповідною схемою даних `. Де id - номер свідоцтва арбітражного керуючого.

GET /arbitrage/АВ566963 HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{
 "person": {
  "source": "Балабан Ігор Андрійович",
  "idName": "Балабан І. А.",
  "fullName": "Балабан Ігор Андрійович",
  "familyName": "Балабан",
  "givenName": "Ігор",
  "additionalName": "Андрійович",
  "sex": "чоловік",
  "jobTitle": "Арбітражний керуючий"
 },
 "certificateNumber": "АВ566963",
 "certificateDate": "2011-10-10T00:00:00.000Z",
 "certificateStatus": "Не діє",
 "temporary": "103",
 "updatedAt": "2018-08-07T08:45:38.314Z"
}

Пошук арбітражних керуючих

POST-запит за адресою https://api.conp.com.ua/api/v1.0/arbitrage/search дозволяє шукати арбітражних керуючих.

POST-запит має містити JSON з наступними змінними

query:

рядок

Перелік термінів для повнотекстового пошуку.

defaultOperator:
 

рядок

Приймає значення or або and, щоб шукати будь-який з термінів для повнотекстового пошуку або усі терміни.

filter:

об’єкт

Об’єкт, який містить перелік усіх пошукових фільтрів, встановлених користувачем.

sort:

об’єкт

Об’єкт, який визначає порядок сортування результатів.

from:

ціле число (integer)

Кількість об’єктів, яку необхідно пропустити (використовується для пагінації).

aggregation:

булеве значення

Якщо встановлено значення false, то в результаті буде отримано перелік арбітражних керуючих, які відповідають повнотекстовому запиту та фільтрам. Якщо встановлено значення true, то повертає перелік агрегацій для фасетного пошуку.

Фільтри

Кожен з фільтрів має бути об’єктом з певною назвою (поле, за яким відбувається фільтрація) та будуватися за схемою:

list:

масив рядків

Перелік точних значень термінів для фільтрації результату.

operator:

рядок

Приймає значення or або and, щоб у результат попадали сутності з будь-яким зі значень фільтру або усі значення фільтру.

Арбітражних керуючих можна фільтрувати за точними значеннями таких змінних:

 • certificateNumber - Номер свідоцтва арбітражного керуючого
 • certificateStatus - Статус свідоцтва арбітражного керуючого
 • sex - Стать арбітражного керуючого

Приклад використання фільтру - «(1) Діючі арбітражні керуючі, (2) що є чоловіками»:

...
{"filter": {
 "sex": {
  "list": [
   "чоловік"
  ],
  "operator": "or"
 },
 "certificateStatus": {
  "list": [
   "Діє"
  ],
  "operator": "or"
 }
}
...

Сортування

Для арбітражних керуючих дозволено сортування за повним іменем (person.fullName.sort) та датою видачі свідоцтва (certificateDate). Якщо змінна sort у запиті має значення {}, то сортування відбуватиметься за релевантністю.

Приклад сортування за датою видачі свідоцтва:

...
"sort": {
 "certificateDate": { "order": "desc" }
}
...

Агрегація

Для арбітражних керуючих передбачено агрегацію за такими змінними:

 • Поточний статус арбітражного керуючого
 • Стать арбітражного керуючого

Агрегації розраховуються автоматично для усіх змінних, для яких встановлено фільтр. Якщо необхідно отримати агрегацію без фільтрації, то необхідно задати «пустий» фільтр таким чином:

...
"filter": {
 "sex": {
  "list": [],
  "operator": "or"
 }
}
...

Приклад повного запиту та відповіді

POST /arbitrage/search HTTP/1.0
Host: https://api.conp.com.ua/api/v1.0

{
 "query": "",
 "defaultOperator": "or",
 "filter": {
  "fullName": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "sex": {
   "list": [
    "чоловік"
   ],
   "operator": "or"
  },
  "certificateNumber": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "certificateStatus": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  },
  "certificateDate": {
   "list": [],
   "operator": "or"
  }
 },
 "searchIndex": "arbitrage",
 "aggregation": true
}

{
 "aggs": {
  "certificateStatus": [
   {
    "key": "Діє",
    "doc_count": 1483
   },
   {
    "key": "Не діє",
    "doc_count": 840
   }
  ],
  "compound": {},
  "sex": []
 },
 "total": 2323
}